0261. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண்

1/5 - (1 vote)

0261. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண்

0261. Uttranoi Nondral Uyirkkurukan

 • குறள் #
  0261
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
  அற்றே தவத்திற் குரு.
 • விளக்கம்
  தமக்கு வரும் துன்பத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல், தாம் பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் செய்யாதிருத்தல் ஆகியவையே தவத்தின் வடிவங்களாகும்.
 • Translation
  in English
  To bear due penitential pains, while no offence
  He causes others, is the type of ‘penitence’.
 • Meaning
  The nature of religious discipline consists, in the endurance (by the ascetic) of the sufferings which it brings on himself, and in abstaining from giving pain to others.

Leave a comment