0260. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக்

Rate this post

0260. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக்

0260. Kollaan Pulaalai Maruththaanaik

 • குறள் #
  0260
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
  எல்லா உயிருந் தொழும்.
 • விளக்கம்
  உயிரைக் கொல்லாதவனாகவும், ஊனை உன்னதவனாகவும் உள்ளவனை எல்லா உயிர்களும் கைகுவித்து வணங்கும்.
 • Translation
  in English
  Who slays nought,- flesh rejects- his feet before
  All living things with clasped hands adore.
 • Meaning
  All creatures will join their hands together, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh.

Leave a comment