0259. அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின்

Rate this post

0259. அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின்

0259. Avisorind Thaayiram Vettalin

 • குறள் #
  0259
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
  உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  நெய் முதலிய பொருட்களைத் தீயில் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்வதை விட, ஒன்றின் உயிரைப் போக்கி அதன் ஊனை உண்ணாதிருத்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  Than thousand rich oblations, with libations rare,
  Better the flesh of slaughtered beings not to share.
 • Meaning
  Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the pouring forth of ghee etc., in a thousand sacrifices.

Leave a comment