0258. செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார்

Rate this post

0258. செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார்

0258. Seyirin Thalaippirindha Kaatchiyaar

 • குறள் #
  0258
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
  உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.
 • விளக்கம்
  குற்றமற்ற அறிவுடையார், ஓர் உயிரிலிருந்து பிரிந்த ஊனை உண்ண மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Whose souls the vision pure and passionless perceive,
  Eat not the bodies men of life bereave.
 • Meaning
  The wise, who have freed themselves from mental delusion, will not eat the flesh which has been severed from an animal.

Leave a comment