0257. உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல்

5/5 - (1 vote)

0257. உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல்

0257. Unnaamai Vendum Pulaaal

 • குறள் #
  0257
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
  புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  புலால் என்பது வேறோர் உடலின் புண். அதன் இழிநிலையை அறிவாரைப் பெற்றால், அதனை உண்ணாது ஒழிதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  With other beings’ ulcerous wounds their hunger they appease;
  If this they felt, desire to eat must surely cease.
 • Meaning
  If men should come to know that flesh is nothing but the unclean ulcer of a body, let them abstain from eating it.

Leave a comment