0256. தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின்

Rate this post

0256. தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின்

0256. Thinarporuttaal Kollaathu Ulagenin

 • குறள் #
  0256
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்
  விலைப்பொருட்டால் ஊன்றருவா ரில்.
 • விளக்கம்
  உண்பதற்காக உலகத்தவர் உயிரைக் கொல்ல வில்லையெனில் விற்பதற்காகக் கொலை செய்து ஊன் விற்பவர் எவரும் இரார்.
 • Translation
  in English
  ‘We eat the slain,’ you say, by us no living creatures die;
  Who’d kill and sell, I pray, if none came there the flesh to buy?
 • Meaning
  If the world does not destroy life for the purpose of eating, then no one would sell flesh for the sake of money.

Leave a comment