0255. உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை

Rate this post

0255. உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை

0255. Unnaamai Ullathu Uyirnilai

 • குறள் #
  0255
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
  அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு.
 • விளக்கம்
  ஊன் உண்ணாமையால் உயிர் அழிந்து போகாமல் நிலைபெறும்; ஊன் உண்ட ஒருவனை நரகம் வெளியே விடாது.
 • Translation
  in English
  If flesh you eat not, life’s abodes unharmed remain;
  Who eats, hell swallows him, and renders not again.
 • Meaning
  Not to eat flesh contributes to the continuance of life; therefore if a man eat flesh, hell will not open its mouth (to let him escape out, after he has once fallen in).

Leave a comment