0252. பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை

Rate this post

0252. பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை

0252. Porulaatchi Potraathaarkku Illai

 • குறள் #
  0252
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
  ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  பொருளால் பயன் பெறுதல் அதனைப் பாது காவாதவர்க் கில்லை; அதுபோல் அருளால் பயன் பெறுதல் புலால் உண்பவர்க்கில்லை.
 • Translation
  in English
  No use of wealth have they who guard not their estate;
  No use of grace have they with flesh who hunger sate.
 • Meaning
  As those possess no property who do not take care of it, so those possess no kindness who feed on flesh.

Leave a comment