0251. தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது

Rate this post

0251. தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது

0251. Thannoon Perukkarkuth Thaanpiridhu

 • குறள் #
  0251
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
  எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.
 • விளக்கம்
  தன் உடம்பைப் பருக்கச் செய்வதற்கு, தான் வேறு ஒன்றின் உடம்பை உண்பவன் பிற உயிர்களிடத்தில் அவ்வாறு அருளை உடையவனாக இருத்தல் முடியும்?
 • Translation
  in English
  How can the wont of ‘kindly grace’ to him be known,
  Who other creatures’ flesh consumes to feed his own?
 • Meaning
  How can he be possessed of kindness, who to increase his own flesh, eats the flesh of other creatures.

Leave a comment