0250. வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான்

Rate this post

0250. வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான்

0250. Valiyaarmun Thannai Ninaikkathaan

 • குறள் #
  0250
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
  மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து.
 • விளக்கம்
  தன்னைவிட எளியவரைத் தான் வருத்தச் செல்லும் பொது, தான் வலியவர்முன் அஞ்சி நிற்கும் நிலையை நினைத்துக் கொள்ளல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  When weaker men you front with threat’ning brow,
  Think how you felt in presence of some stronger foe.
 • Meaning
  When a man is about to rush upon those who are weaker than himself, let him remember how he has stood (trembling) before those who are stronger than himself.

Leave a comment