0249. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால்

Rate this post

0249. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால்

0249. Therulaathaan Meipporul Kandatraal

 • குறள் #
  0249
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
  அருளாதான் செய்யும் அறம்.
 • விளக்கம்
  அருளில்லாதவன் செய்யும் அறத்தை ஆராய்ந்தால், அது தெளிந்த அறிவில்லாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  When souls unwise true wisdom’s mystic vision see,
  The ‘graceless’ man may work true works of charity.
 • Meaning
  If you consider, the virtue of him who is without kindness is like the perception of the true being by him who is without wisdom.

Leave a comment