0245. அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை

Rate this post

0245. அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை

0245. Allal Arulaalvaarkku Illai

 • குறள் #
  0245
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும்
  மல்லன்மா ஞாலங் கரி.
 • விளக்கம்
  அருள் உடையவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை; காற்று இயங்குகின்ற வளமான பேருலகில் வாழ்பவரே இதற்குச் சாட்சியாவார்.
 • Translation
  in English
  The teeming earth’s vast realm, round which the wild winds blow,
  Is witness, men of ‘grace’ no woeful want shall know.
 • Meaning
  This great rich earth over which the wind blows, is a witness that sorrow never comes upon the kindhearted.

Leave a comment