0244. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வார்க்கு

Rate this post

0244. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வார்க்கு

0244. Mannuyir Oombi Arulaalvaarkku

 • குறள் #
  0244
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வார்க்கு இல்லென்ப
  தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.
 • விளக்கம்
  உயிர்களிடம் கருணையைச் செலுத்தும் அருளாளர்களிடத்துத் தமது உயிர் அஞ்சுவதற்குக் காரணமான பாவச் செயல்கள் தோன்றா.
 • Translation
  in English
  Who for undying souls of men provides with gracious zeal,
  In his own soul the dreaded guilt of sin shall never feel.
 • Meaning
  (The wise) say that the evils, which his soul would dread, will never come upon the man who exercises kindness and protects the life (of other creatures)

Leave a comment