0242. நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க

Rate this post

0242. நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க

0242. Nallaatraal Naadi Arullalga

 • குறள் #
  0242
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
  தேரினும் அஃதே துணை.
 • விளக்கம்
  நல்ல வழியில் நின்று விரும்பி அருளுடைய செயல்களைச் செய்க; ஏனென்றால், பல வழியில் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அதுவே உயிருக்குத் துணை.
 • Translation
  in English
  The law of ‘grace’ fulfil, by methods good due trial made,
  Though many systems you explore, this is your only aid.
 • Meaning
  (Stand) in the good path, consider, and be kind. Even considering according to the conflicting tenets of the different sects, kindness will be your best aid, (in the acquisition of heavenly bliss.)

Leave a comment