0234. நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின்

Rate this post

0234. நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின்

0234. Nilavarai Neelpugazh Aatrin

 • குறள் #
  0234
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
  போற்றாது புத்தேள் உலகு.
 • விளக்கம்
  இப்பூமியின் எல்லையளவுக்குப் பரவியிருக்கும் புகழ் தரும் செயல்களை ஒருவன் செய்வானானால், தேவருலகத்தவர் தேவரைப் போற்றாது அவனையே போற்றுவர்.
 • Translation
  in English
  If men do virtuous deeds by world-wide ample glory crowned,
  The heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned.
 • Meaning
  If one has acquired extensive fame within the limits of this earth, the world of the Gods will no longer praise those sages who have attained that world.

Leave a comment