0233. ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த

Rate this post

0233. ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த

0233. Ondraa Ulagaththu Uyarndha

 • குறள் #
  0233
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
  பொன்றாது நிற்பதொன் றில்.
 • விளக்கம்
  தனக்கு ஒப்பில்லாது உயர்ந்த புகழைத் தவிர, இவ்வுலகத்தில் அழியாமல் இருப்பது வேறொன்று மில்லை.
 • Translation
  in English
  Save praise alone that soars on high,
  Nought lives on earth that shall not die.
 • Meaning
  There is nothing that stands forth in the world imperishable, except fame, exalted in solitary greatness.

Leave a comment