0230. சாதலின் இன்னாத தில்லை

Rate this post

0230. சாதலின் இன்னாத தில்லை

0230. Saathalin Innaatha Thillai

 • குறள் #
  0230
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
  ஈதல் இயையாக் கடை.
 • விளக்கம்
  சாவதைப் போலத் துன்பம் தருவது வேறொன்றில்லை; வறியவர்க்கு ஒன்று கொடுக்க முடியாத இடத்தில் சாவதும் இனியதாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis bitter pain to die, ‘Tis worse to live.
  For him who nothing finds to give!
 • Meaning
  Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised.

Leave a comment