0229. இரத்தலின் இன்னாது மன்ற

Rate this post

0229. இரத்தலின் இன்னாது மன்ற

0229. Iraththalin Innaathu Mandra

 • குறள் #
  0229
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
  தாமே தமியர் உணல்.
 • விளக்கம்
  தேடி நிரப்பிய உணவைத் தாமே தனியராக இருந்து உண்ணுதல் இரத்தலை விடத் துன்பம் தருவதாகும்.
 • Translation
  in English
  They keep their garners full, for self alone the board they spread;-
  ‘Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!
 • Meaning
  Solitary and unshared eating for the sake of filling up one’s own riches is certainly much more unpleasant than begging.

Leave a comment