0226. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்

Rate this post

0226. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்

0226. Atraar Azhipasi Theerththal

 • குறள் #
  0226
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
  பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.
 • விளக்கம்
  வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்கவேண்டும். அதுவே பொருள் உடையவனுக்கு அதைச் சேமித்து வைப்பதற்குரிய இடமாகும்.
 • Translation
  in English
  Let man relieve the wasting hunger men endure;
  For treasure gained thus finds he treasure-house secure.
 • Meaning
  The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth.

Leave a comment