0224. இன்னாது இரக்கப் படுதல்

Rate this post

0224. இன்னாது இரக்கப் படுதல்

0224. Innaathu Irakkap Paduthal

 • குறள் #
  0224
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
  இன்முகங் காணும் அளவு.
 • விளக்கம்
  இரப்பவர், வாழ விரும்பிய பொருளைப் பெற்று மகிழ்வதைக் காணும் வரையில் இரப்பதைப் போலவே இரப்பதைக் கேட்பதும் கொடுப்பவர்க்குத் துன்பமாகத்தான் இருக்கும்.
 • Translation
  in English
  The suppliants’ cry for aid yields scant delight,
  Until you see his face with grateful gladness bright.
 • Meaning
  To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance.

Leave a comment