0223. இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை

Rate this post

0223. இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை

0223. Elanennum Evvam Uraiyaamai

 • குறள் #
  0223
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
  குலனுடையான் கண்ணே யுள.
 • விளக்கம்
  இரந்து வந்தவர்க்கு இல்லை என்னும் துன்பம் தரும் வார்த்தையைச் சொல்லாமல், கொடுத்தல் உயர் குடிப் பிறந்தவரிடத்தில் உள்ளது.
 • Translation
  in English
  ‘I’ve nought’ is ne’er the high-born man’s reply;
  He gives to those who raise themselves that cry.
 • Meaning
  (Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying “I have nothing,” but to give, is the characteristic of the mad of noble birth.

Leave a comment