0221. வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற்

Rate this post

0221. வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற்

0221. Variyaarkkondru Eevathe Eegaimat

 • குறள் #
  0221
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
  குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.
 • விளக்கம்
  மற்றவரிடமிருந்து பொருளைப் பெறுதல் நல்லதாயினும் இரத்தல் தீது; கொடுப்பவர்க்கு மேலுலகம் அடைதல் இல்லை என்றாலும் கொடுத்தாலே நல்லது.
 • Translation
  in English
  Call that a gift to needy men thou dost dispense,
  All else is void of good, seeking for recompense.
 • Meaning
  To give to the destitute is true charity. All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return.

Leave a comment