0220. ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின்

Rate this post

0220. ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின்

0220. Oppuravi Naalvarum Kedenin

 • குறள் #
  0220
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்
  விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து.
 • விளக்கம்
  பிறர்க்கு உதவி செய்வதால் பொருட்கேடு உண்டாகும் என்றால், ஒருவன் தன்னை விற்றாயினும் வாங்கும் தகுதி உடையது அது.
 • Translation
  in English
  Though by ‘beneficence,’ the loss of all should come,
  ‘Twere meet man sold himself, and bought it with the sum.
 • Meaning
  If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one’s self.

Leave a comment