0215. ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே

Rate this post

0215. ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே

0215. Ooruni Neerniraind Thatre

 • குறள் #
  0215
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
  பேரறி வாளன் திரு.
 • விளக்கம்
  உலகத்தார் நன்றெனக் கொண்டவற்றை விரும்பிச் செய்யும் அறிவாளியின் செல்வம், ஊரில் வாழ்வார் நீருண்ணும் குளமானது நீர் நிறைந்தார் போன்று பலருக்கும் பயன்படும்.
 • Translation
  in English
  The wealth of men who love the ‘fitting way,’ the truly wise,
  Is as when water fills the lake that village needs supplies.
 • Meaning
  The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank.

Leave a comment