0214. ஒத்த தறவோன் உயிர்வாழ்வான்

Rate this post

0214. ஒத்த தறவோன் உயிர்வாழ்வான்

0214. Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan

 • குறள் #
  0214
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  ஒத்த தறவோன் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
  செத்தாருள் வைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  உலகத்துக்கு ஏற்ற கடமைகளை அறிந்து நடப்பவன் உயிரோடு வாழ்பவனாவான்; அவ்வாறு செய்யாதவன் செத்தவருள் ஒருவனாகக் கருதப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who knows what’s human life’s befitting grace,
  He lives; the rest ‘mongst dead men have their place.
 • Meaning
  He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence). He who knows them not will be reckoned among the dead.

Leave a comment