0208. தீயவை செய்தார் கெடுதல்

Rate this post

0208. தீயவை செய்தார் கெடுதல்

0208. Theeyavai Seithaar Keduthal

 • குறள் #
  0208
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
  வீயாது அஇஉறைந் தற்று.
 • விளக்கம்
  பிறர்க்குத் தீய செயலைச் செய்தவர் கெடுதல், ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது வந்து அடியில் தங்கிய தன்மை போன்றது.
 • Translation
  in English
  Man’s shadow dogs his steps where’er he wends;
  Destruction thus on sinful deeds attends.
 • Meaning
  Destruction will dwell at the heels of those who commit evil even as their shadow that leaves them not.

Leave a comment