0207. எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர்

Rate this post

0207. எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர்

0207. Enaippagai Yutraarum Uivar

 • குறள் #
  0207
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
  வீயாது பின்சென்று அடும்.
 • விளக்கம்
  எவ்வளவு பெரிய பகையைப் பெற்றவரும் அப்பகையிலிருந்து தப்புவர்; ஆனால், தீயவை செய்வதால் வரும் தீவினையாகிய பகை ஒருவனை விடாது தொடர்ந்து கொள்ளும்.
 • Translation
  in English
  From every enmity incurred there is to ‘scape, a way;
  The wrath of evil deeds will dog men’s steps, and slay.
 • Meaning
  However great be the enmity men have incurred they may still live. The enmity of sin will incessantly pursue and kill.

Leave a comment