0204. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க

Rate this post

0204. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க

0204. Marandhum Pirankedu Soozharkka

 • குறள் #
  0204
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
  அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.
 • விளக்கம்
  பிறருக்குத் துன்பம் தரும் செயலை மறந்தும் எண்ணாதிருக்க வேண்டும். எண்ணினால், எண்ணியவனுக்கு அறக்கடவுள் கேடு எண்ணும்.
 • Translation
  in English
  Though good thy soul forget, plot not thy neighbour’s fall,
  Thy plans shall ‘virtue’s Power’ by ruin to thyself forestall.
 • Meaning
  Even though forgetfulness meditate not the ruin of another. Virtue will meditate the ruin of him who thus meditates.

Leave a comment