0200. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய

4/5 - (10 votes)

0200. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய

0200. Solluga Sollir Payanudaiya

 • குறள் #
  0200
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
  சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.
 • விளக்கம்
  சொல்ல வேண்டுமானால் பயனுடைய சொற்களையே சொல்லுக. பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாதொழிக.
 • Translation
  in English
  If speak you will, speak words that fruit afford,
  If speak you will, speak never fruitless word.
 • Meaning
  Speak what is useful, and speak not useless words.

Leave a comment