0196. பயனில்சொல் பராட்டு வானை

Rate this post

0196. பயனில்சொல் பராட்டு வானை

0196. Payanilsol Paraattu Vaanai

 • குறள் #
  0196
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
  மக்கட் பதடி யெனல்.
 • விளக்கம்
  பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் பெசூகின்றவனை மனிதன் என்று சொல்லாதீர்கள். அவன் மக்களுள் (பதர்) பயனற்றவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Who makes display of idle words’ inanity,
  Call him not man, -chaff of humanity!
 • Meaning
  Call not him a man who parades forth his empty words. Call him the chaff of men.

Leave a comment