0194. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும்

Rate this post

0194. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும்

0194. Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum

 • குறள் #
  0194
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
  பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பயனில்லாத சொற்களைப் பலரிடத்தில் சொல்வானானால், அச்செயல் நன்மையோடு போருந்தாததாகி அவனைத் தீமையில் செலுத்தி விடும்.
 • Translation
  in English
  Unmeaning, worthless words, said to the multitude,
  To none delight afford, and sever men from good.
 • Meaning
  The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent with virtue, remove him from goodness.

Leave a comment