0191. பல்லார் முனியப் பயனில

Rate this post

0191. பல்லார் முனியப் பயனில

0191. Pallaar Muniyap Payanila

 • குறள் #
  0191
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
  எல்லாரும் எள்ளப் படும்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் பலரும் கேட்டு வெறுக்கும்படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுகின்றவன், எல்லோராலும் இகழப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Words without sense, while chafe the wise,
  Who babbles, him will all despise.
 • Meaning
  He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all.

Leave a comment