0189. அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம்

Rate this post

0189. அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம்

0189. Arannokki Aatrunkol Vaiyam

 • குறள் #
  0189
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
  புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் இல்லாத சமயம் பார்த்து, அவனைப் பழித்துக் கூறுபவரின் உடலை இவ்வுலகம் அறத்தை எண்ணிச் சுமக்கிறது போலும்!
 • Translation
  in English
  ‘Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load.
  Who, neighbours’ absence watching, tales or slander tell abroad.
 • Meaning
  The world through charity supports the weight of those who reproach others observing their absence.

Leave a comment