0188. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும்

Rate this post

0188. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும்

0188. Thunniyaar Kutramum Thootrum

 • குறள் #
  0188
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
  என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.
 • விளக்கம்
  தம்மோடு நெருங்கிப் பழகுவோரது குற்றத்தையும் புறங்கூறிப் பரப்புகின்றவர், அயலாரது குற்றத்தை எவ்வாறு தூற்றாமலிருப்பார்?
 • Translation
  in English
  Whose nature bids them faults of closest friends proclaim
  What mercy will they show to other men’s good name?
 • Meaning
  What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?

Leave a comment