0186. பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி

Rate this post

0186. பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி

0186. Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi

 • குறள் #
  0186
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
  திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.
 • விளக்கம்
  பிறருடைய குற்றங்களைக் கூறுகின்றவனது இழி செயல்களுள், மிகவும் இழிந்தவற்றைப் பிறர் ஆராய்ந்து எடுத்துக் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Who on his neighbours’ sins delights to dwell,
  The story of his sins, culled out with care, the world will tell.
 • Meaning
  The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published.

Leave a comment