0182. அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின்

Rate this post

0182. அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின்

0182. Aranazhee Allavai Seithalin

 • குறள் #
  0182
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
  புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் இல்லாத இடத்தில் அவனைப் புறங்கூறி, அவனைக் கண்டவிடத்துப் பொய்யாக அவனைப் புகழ்தல், அறத்தைக் கெடுத்துப் பாவம் செய்வதை விடத் தீமையுடையது ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile,
  Is he that slanders friend, then meets him with false smile.
 • Meaning
  To smile deceitfully (in another’s presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue.

Leave a comment