0181. அறங்கூறான் அல்ல செயினும்

Rate this post

0181. அறங்கூறான் அல்ல செயினும்

0181. Arangooraan Alla Seyinum

 • குறள் #
  0181
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
  புறங்கூறான் என்றல் இனிது.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் அறத்தைப் போற்றிச் சொல்லதவனைத் தீய செயல்களைச் செய்தொழுகுபவனானாலும், அவன் புறங்கூறாதவன் என்று மற்றவர் சொல்லும்படி நடத்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill.
  If neighbour he defame not, there’s good within him still.
 • Meaning
  Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him “he does not backbite.”

Leave a comment