0176. அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான்

Rate this post

0176. அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான்

0176. Arulvekki Aatrinkan Nindraan

 • குறள் #
  0176
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
  பொல்லாத சூழக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  அருள் ஒழுக்கத்தில் நிற்பவன் பிறர் பொருள் மீது ஆசை கொண்டு அதனைக் கவரத் தீயவழிகளை நினைத்தால் கெட்டு விடுவான்.
 • Translation
  in English
  Though, grace desiring, he in virtue’s way stand strong,
  He’s lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong.
 • Meaning
  If he, who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state i.e., the path in which it may be obtained, covet (the property of others) and think of evil methods (to obtain it), he will perish.

Leave a comment