0175. அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம்

Rate this post

0175. அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம்

0175. Akki Agandra Arivennaam

 • குறள் #
  0175
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
  வெஃகி வெறிய செயின்.
 • விளக்கம்
  கற்றவனொருவன் பொருளை விரும்பி, எவரிடத்தும் அறிவில்லாத செயல்களைச் செய்வானானால் அவன் நூல்களை நுணுகி ஆராய்ந்து பெற்ற அறிவினால் யாது பயன்?
 • Translation
  in English
  What gain, though lore refined of amplest reach he learn,
  His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn?
 • Meaning
  What is the advantage of extensive and accurate knowledge if a man through covetousness act senselessly towards all ?

Leave a comment