0174. இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார்

Rate this post

0174. இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார்

0174. Ilamendru Vekkuthal Seiyaar

 • குறள் #
  0174
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
  புன்மையில் காட்சி யவர்.
 • விளக்கம்
  ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவுடையோர், தாம் வறியவர் என நினைத்து, அதைத் தீர்க்கப் பிறர் பொருளை விரும்பார்.
 • Translation
  in English
  Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed,
  Desire not other’s goods, e’en in the hour of sorest need.
 • Meaning
  The wise who have conquered their senses and are free from crime, will not covet (the things of others), with the thought “we are destitute.”

Leave a comment