0172. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ

Rate this post

0172. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ

0172. Padupayan Vekkip Pazhippaduva

 • குறள் #
  0172
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
  நடுவன்மை நாணு பவர்.
 • விளக்கம்
  நடுவுநிலைமை அல்லாமைக்கு அஞ்சுகின்றவர்கள், தமக்கு உண்டாகும் பயனை விரும்பி அறம் அல்லாத செயல்களைச் செய்யார்.
 • Translation
  in English
  Through lust of gain, no deeds that retribution bring,
  Do they, who shrink with shame from every unjust thing.
 • Meaning
  Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained.

Leave a comment