0170. அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை

Rate this post

0170. அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை

0170. Azhukkatru Agandraarum Illai

 • குறள் #
  0170
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
  பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.
 • விளக்கம்
  பொறாமை கொண்டு பெருமை அடைந்தாருமிலர்; பொறாமை இல்லாதவர்களில் செல்வ வளர்ச்சியில் குறைபாடு அடைந்தாருமிலர்.
 • Translation
  in English
  No envious men to large and full felicity attain;
  No men from envy free have failed a sure increase to gain.
 • Meaning
  Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness.

Leave a comment