0169. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும்

Rate this post

0169. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும்

0169. Avviya Nenjaththaan Aakkamum

 • குறள் #
  0169
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
  கேடும் நினைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  பொறாமையுடையவனிடத்தில் செல்வமும், நல்ல உள்ளமுடையவனிடத்தில் வறுமையும் வந்தால், அவை ஆராயத் தக்கவையாகும்.
 • Translation
  in English
  To men of envious heart, when comes increase of joy,
  Or loss to blameless men, the ‘why’ will thoughtful hearts employ.
 • Meaning
  The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered.

Leave a comment