0168. அழுக்காறு எனஒரு பாவி

Rate this post

0168. அழுக்காறு எனஒரு பாவி

0168. Azhukkaaru Enaoru Paavi

 • குறள் #
  0168
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
  தீயுழி உய்த்து விடும்.
 • விளக்கம்
  பொறாமை என்று சொல்லப்பட்ட ஒப்பற்ற பாவி, தன்னை உடையவனை இம்மையில் வறியனாக்கிக் கெடுத்து, மறுமையில் நரகத்தில் செலுத்தி விடும்.
 • Translation
  in English
  Envy, embodied ill, incomparable bane,
  Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain.
 • Meaning
  Envy will destroy (a man’s) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come.)

Leave a comment