0166. கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம்

Rate this post

0166. கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம்

0166. Koduppathu Azhukkaruppaan Sutram

 • குறள் #
  0166
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
  உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பிறனுக்குக் கொடுக்க, அவ்வாறு கொடுப்பதைக் கண்டு பொறாமைப் படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும், உணவுமின்றித் துன்பப்படும்.
 • Translation
  in English
  Who scans good gifts to others given with envious eye,
  His kin, with none to clothe or feed them, surely die.
 • Meaning
  He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment.

Leave a comment