0165. அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும்

Rate this post

0165. அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும்

0165. Azhukkaaru Udaiyaarkku Adhusaalum

 • குறள் #
  0165
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
  வழுக்காயும் கேடீன் பது.
 • விளக்கம்
  பொறாமை உடையவரைத் துன்புறுத்த அவரிடம் உள்ள பொறாமைக் குணம் ஒன்றே போதும். பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் அப்பொறாமை அவர்க்குத் தவறாது தீமை செய்து விடும்.
 • Translation
  in English
  Envy they have within! Enough to seat their fate!
  Though foemen fail, envy can ruin consummate.
 • Meaning
  To those who cherish envy that is enough. Though free from enemies that (envy) will bring destruction.

Leave a comment