0164. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார்

Rate this post

0164. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார்

0164. Azhukkaatrin Allavai Seiyaar

 • குறள் #
  0164
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
  ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.
 • விளக்கம்
  தீய செயலால் துன்பம் வருதலை அறிந்த அறிவுடையார், பொறாமையினால் அறமல்லாதவற்றைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The wise through envy break not virtue’s laws,
  Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.
 • Meaning
  (The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds.

Leave a comment