0163. அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான்

Rate this post

0163. அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான்

0163. Aranaakkam Vendaathaan Enbaan

 • குறள் #
  0163
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
  பேணாது அழுக்கறுப் பான்.
 • விளக்கம்
  பிறனுடைய செல்வத்தைக் கண்டு மகிழாது பொறாமைப் படுகின்றவன், தனக்கு அறத்தையும் செல்வத்தையும் விரும்பாதவன் என்று சொல்லப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Nor wealth nor virtue does that man desire ’tis plain,
  Whom others’ wealth delights not, feeling envious pain.
 • Meaning
  Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said “he neither desires virtue not wealth.”

Leave a comment