0160. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர்

1/5 - (1 vote)

0160. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர்

0160. Unnaathu Norpaar Periyar

 • குறள் #
  0160
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
  இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.
 • விளக்கம்
  உண்ணத்தக்கவற்றை உண்ணாமல் தவம் செய்பவர் பெரியர்; பிறர் தம்மை நோக்கிச் சொல்லும் கடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர் அத்தவம் செய்பவரைவிடப் பெரியர்.
 • Translation
  in English
  Though ‘great’ we deem the men that fast and suffer pain,
  Who others’ bitter words endure, the foremost place obtain.
 • Meaning
  Those who endure abstinence from food are great, next to those who endure the uncourteous speech
  of others.

Leave a comment