0159. துறந்தாரின் தூய்மை உடையர்

Rate this post

0159. துறந்தாரின் தூய்மை உடையர்

0159. Thuranthaarin Thooimai Udaiyar

 • குறள் #
  0159
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
  இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.
 • விளக்கம்
  தீயவர்கள் சொல்லும் வெறுக்கத்தக்க சொற்களைப் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பவர், துறவிகளைவிடத் தூய்மையுடையவராவர்.
 • Translation
  in English
  They who transgressors’ evil words endure
  With patience, are as stern ascetics pure.
 • Meaning
  Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics.

Leave a comment